Nacka Familjeterapi
- bli hörd

hem

familjerådgivning

familjeterapi

konsultation/
handledning

kundenkät nackakommun

cv

kontakt

Familjeterapi

Du eller din familj kan söka privat psykoterapi med inriktning familj. Vi träffas på min mottagning och gör upp en behandlingsplan tillsammans om kontakten oss emellan känns bra. Priset är 1300 kr för 60 minuter. En del företag kan dra av kostnader som en personalförmån.

Nacka familjeterapis inriktning är systemiskt och om jag ska förklara det på ett enkelt sätt så skulle man kunna säga att jag inte ”bara ser på det som sker inom dig” utan också vad som sker i dina nära relationer. Ibland krävs det att ”marken runt omkring dig” förbereds så att det finns en god jordmån och näring för att du ska kunna blomstra. Ibland deltar närstående i terapin och i andra fall gör du ett inre jobb som ökar din personliga utveckling.

Kraften i familjeterapi är dynamisk och kan i vissa fall ersätta ett flertal psykoterapitimmar om den frigörs på ett varsamt och respektfullt sätt. Ofta kan olika familjeterapeutiska tekniker vara till hjälp i samtal. Om ni väljer Nacka Familjeterapi är förhoppningen att ni ska känna er trygga och väl omhändertagna men också få möjlighet till att ”leka med verkligheten” och hitta andra sätt att förstå er själva och varandra på. Förändringar kan vara smärtsamma och orsaka oro, då kan man behöva en terapeut som vågar stå där med en och ingjuta mod och hopp om att det går.

Nacka Familjeterapi kan ge intensiv terapi och har utarbetade metoder att hitta lösningar på fastlåsta problem.

För er som har bestämt er för att skiljas/separera och har barn kan man göra en serie på fem tillfällen.

I länken bredvid kan du läsa vad familjeterapi är speciellt verksamt för: Svenska föreningen för familjeterapi