Nacka Familjeterapi
- bli hörd

hem

familjerådgivning

familjeterapi

konsultation/
handledning

kundenkät nackakommun

cv

kontakt

CV

Socionomexamen 1998, på Sköndalsinstitutet i Stockholm.

Utbildad familjeterapeut, steg 1, 2000-2003, på Kemplersinstitutet i Odder i Danmark. Utbildningsledare Jesper Juul.

Sexologi 15 p, Karolinska institutet i Stockholm, 2005-2006

Utbildad psykoterapeut med inriktning familj, steg 2, 2009-2012.

Erfarenhet:

Har arbeteat med familjer i kris inim behandling och utredning. Ransätra, kris och utredningshem i stockholm 1998-2007.

Har erfarenhet med familjebehandling i skolsamverknad i Haninge kommun 2007-2011.

Har sedan 2011 arbetat i egen regi med familjerådgivning, familjeterapi och familjebehandling.

Övriga kurser:

Trappan för vålsutsatta barn.

Nätverksutbildning.