Nacka Familjeterapi
- bli hörd

hem

familjerådgivning

familjeterapi

konsultation/
handledning

kundenkät nackakommun

cv

kontakt

Familjerådgivning

Parrelationen kan liknas vid en dans. Ni kan bjuda upp varandra men också riskera att avvisas. Ni kan söka varandras kontakt och reglera avstånd och närhet. När man söker sig till familjerådgivning är det för att antingen hitta tillbaks till en gemensam dans eller för att man vill få stöd i att fatta beslut kring separation. I livs- och relationskriser kan man behöva reflektera med någon utomstående för att få ökad förståelse för sig själv och varandra. Familjerådgivaren har utbildning i Emotionellt Fokuserad Terapi (EFT) för par. Det är en evidensbaserad metod som visat goda resultat över tid.

Du kan söka till familjerådgivning om du behöver:

  • Hjälp att bryta otrygga mönster som leder till bråk och/eller isolering.
  • Stärka kommunikationen till din partner.
  • Få stöd i livskriser som när två blir tre, barn flyttar hemifrån, sjukdomar och dödsfall.
  • Prata om sex och samlevnadsproblem.
  • Hantera konflikter kring barnuppfostran.
  • Hitta ett gemensamt förhållningssätt i styvfamiljer.
  • Hantera svåra samarbetsproblem med expartnern.
  • Hjälp att reparera svek där du blivit lämnad i en svår situation och/eller blivit utsatt för otrohet och våld.
  • Om du vill ha hjälp att få till en fördjupad kontakt med din partner där du kan vara mer av dig själv.
  • Få hjälp att reparera kontakten mellan vuxna barn och föräldrar.

Du kan söka till Nacka familjeterapi om du bor i Nacka kommun till kostnaden 450 kr för 90 min. Du kan söka i Stockholms kommun via Allvarligt talat – Stockholms familjerådgivare, till kostnaden 450 kr för 90 min. Ni betalar på plats med SWISH eller kontant. Avbokning inom 24 timmar kostar 450 kr i Nacka och 450 kr i Stockholms stad.

Du kan få 5-8 samtal i Nacka kommun och 5-10 i Stockholms stad. Det första samtalet sker alltid tillsammans med partnern eller expartnern.

Familjerådgivaren har ett barnperspektiv och tillämpar Barnkonventionen.